Alergia, alergik, alergeny – to słowa znane każdemu z nas, jednak już mało kto uświadamia sobie fakt, iż środowisko pomieszczeń, w których przebywamy ma istotny wpływ na organizm człowieka, a zły mikroklimat pomieszczeń wywołuje szereg różnego rodzaju dolegliwości chorobowych z nowotworami włącznie.
Alergia stała się dzisiaj chorobą cywilizacyjną, na którą w krajach wysokorozwiniętych cierpi ok. 75% populacji dzieci, a w krajach słabiej uprzemysłowionych, w tym w Polsce ok. 40% populacji. Zapadalność na tego typu schorzenia ma ogromną dynamikę wzrostu powodując w ostatnich 15 latach w Polsce zwiększenie zachorowań aż 4-krotnie z poziomu ok. 10% do 40%.
W krajach wysokorozwiniętych już ponad 20 lat temu pojawiło się pojęcie`syndromu chorych budynków`(ang. Sick Building Syndrom SBS) określające wpływ budynków na zdrowotność przebywających w nich ludzi (w pomieszczeniach spędzamy ok. 85% naszego życia). Nie bez powodu, kraje o największym postępie cywilizacyjnym przykładają największą wagę do zdrowotności pomieszczeń, a co za tym idzie, do propagowania zdrowego stylu życia i rozwijania technologii pro-zdrowotnych. Od kilkunastu lat odnotowuje się tam stały wzrost zainteresowania technologiami budownictwa z ziemi, które obecnie przeżywa największy rozkwit.
Materiał ziemny jest jedynym materiałem, który w naturalny sposób tworzy specyficzny mikroklimat pomieszczeń – odpowiedni z punktu widzenia zdrowotności przebywających w nich ludzi. W tym sensie, budynki te ? są habitatami dla człowieka (pojęcie to oznacza siedlisko, w którym panują najlepsze warunki do rozwoju danego organizmu).

Zapewnienie odpowiedniego komfortu pomieszczeń oznacza tu, przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza oraz optymalnej wilgotności, przy której organizm ludzki funkcjonuje prawidłowo i nie jest narażony na negatywne skutki otoczenia. Zbyt mała wilgotność powietrza przyspiesza proces starzenia się skóry, podrażnia oczy oraz śluzówkę górnych dróg oddechowych utrudniając oddychanie, a nawet może powodować świąd, stany zapalne, atopię oraz nasilenie się alergii skórnych, a w konsekwencji prowadzi do obniżenia odporności i gorszej pracy systemu immunologicznego. Nadmiar wilgoci w pomieszczeniu, poza uczuciem zimna oraz złym samopoczuciem, stwarza również wiele zagrożeń chorobowych oraz rozwój grzybów i pleśni. Optymalna wilgotność powietrza, w której organizm ludzki najlepiej funkcjonuje oscyluje na poziomie 50-60%. Glina posiada specyficzną zdolność do pochłaniania, a następnie oddawania wilgoci z powietrza, dlatego jest doskonałym materiałem budowlanym regulującym wilgotność w pomieszczeniach. Ponadto posiada właściwości pochłaniania nieprzyjemnych zapachów.
Takie warunki ułatwiają koncentrację oraz zmniejszają uczucie zmęczenia. Zastosowanie gliny jako materiału budowlanego pozwala na stworzenie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach mieszkalnych, miejscu pracy czy pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku. Wskaźnik mikroklimatu pomieszczeń zwiększa się wraz ze wzrostem ilości gliny w przegrodzie ściennej tj. im grubsza warstwa tynku, aż do uzyskania pełnej grubości ściany – tym lepszy mikroklimat!
Pomimo dostępu do zaawansowanych technologii oraz różnorodnych materiałów, glina jest najlepszym i niezastąpionym budulcem stwarzającym odpowiedni mikroklimat i nie ma dla siebie konkurencji w tej kategorii.