Inżynieryjne konstrukcje

Formes Sp. z o.o.

ul. Wokalna 5
32-087 Zielonki

biuro@formes-build.pl
tel./fax 12/665 02 80
tel. 508 197 420

Regon: 120244597
NIP:PL 513-01-11-367

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000254995

Kapitał Zakładowy 50 000 PLN